Marosvásárhely - Marosvécs

Marosvásárhelytől (Târgu Mureş) indulva a Szászrégen (Reghin) - Maroshévíz (Toplita) útvonalon, a Maros jobb oldalán találjuk Marosvécset. A helységet ugyanígy vasúton is megközelíthetjük. Útközben áthaladunk Sáromberkén (Dumbravioara), ahol a Telekiek ősi udvarháza áll, Gernyeszegen, itt a Teleki kastéllyal (ma gyermek tüdőgondozó).

A következő helységet, (Marosfelfalu) elhagyva, már feltűnik a láthatáron a marosvécsi vár körvonala, a háttérben a gyönyörűséges Istenszékével. A Maros mentén fennebb haladva, elérjük Galonyát, a Kemény család régi vadászkastélyának helyszínét. A Galonya-völgye, igen kellemes kirándulóhelynek bizonyul. Itt még látni lehet hagyományos szénégetőket, amint óriási kúpformájú rakásokba készítik a faszenet.

Miután elhagyjuk Galonyát, egy híd vezet át a Maros folyón, mely egy nagy sziklára épült. Ez a szikla „Víg Alber köve” nevet viseli. A legenda szerint Vígh Albert volt az első, ki maga által készített tutaján próbált leereszkedni a Maroson, de a hömpölygő folyó, bőszült haraggal a szirthez csapta és ő ott lelte halálát.

Visszatérve Marosvécshez, szomszédságában, a Maros bal oldalán találhatjuk Magyaró (Alunis) nevű falut, melynek határában még fellelhetőek Mentővár alapfal maradványai. A várat 1319-ben említik először. Kevéssel ezelőtt építtette Losonczi Tamás, de 1553-ban már elhagyatottan állott.