Vasasszentivány (Sântioana)

Etimológiája

1305-ben Szenthyuan néven jelentkezik a forrásokban. 1328-ban Sent Iwan, 1329-ben Zentiwan, 1332-ben de S. Johanne, 1457-ben Zenthivanfalva, 1583-ban Vasas Zenthivan formában fordul elő.

Története

Az 1602. évi háborús pusztAtások után 1622-ben templomáról azt jegyzik fel, hogy még áll, de papilakja és iskolája már rom. 1643-ban kőtemplomának csak romjai léteznek. 1754-ben templomának helyére mindössze csupán egy határnév emlékeztetett: Locu beszerike ungureszke. A helyet br. Apor Péter a saját birtokához csatolja. Köveit a múlt század 60-as éveiben Torma Károly saját udvarába hordatta. Erre a sorsra jutottak Kendi Ferenc két feleségének 1818-ban felfedezett, addig hányódó sírkövei is (Bánffy Magdolnáé 1538-ból, Lovas Katáé 1551-ből), amelyek egykor a templomban az elhunytak emlékét őrizték. A sírkövekből lépcső lett az új palotában.
Középkori katolikus lakossága a reformáció idején református lesz, a templommal együtt. 1602-ben annyira elpusztul, hogy csak két református marad.