Vasasszentgothárd (Sucutard)

Szamosújvártól délkeletre, a Füzes patak mellett, Czege és Gyeke közt fekvő település.

Etimológiája

Vasasszentgothárd nevét 1317-ben, majd 1320-ban említette először oklevél Zentguthard néven.

Története

1317-ig Emerich fia Wass Miklós ispánnak, a Czegei Wass család ősének birtoka volt. 1317-ben Károly Róbert király Wass Miklóstól elkobozta a birtokot, de 1321-ben megbocsátott Emerich fia Wass Miklós ispánnak és visszaadta neki Szentgothardot, majd 1324-ben mint öröklött birtokban meg is erősítette őt.
1332-ben már egyházas hely volt, és neve szerepelt a pápai tizedjegyzékben is, ekkor papja 20 denar montanus pápai tizedet fizetett.
1430-ban szentgothardi és mócsi nemeseknek és jobbágyaiknak Ősi Jankafi György tiltotta ,hogy Légen és Palatka határán lévő földjeiket marháikkal legeltessék.
1451-ben Szentegyedi Wass Pál fia Domokos nevében Suky Mihály tiltakozott az miatt, hogy szentegyedi Wass Vid fia István elfoglalta megbízója szentgothardi birtokrészét, arra házast építve a birtoklással 100 arany kárt okozott.
1464 április 13.-án kelt oklevél szerint Zentgothardi néhai Wass Vid fia István ősi birtokrészeit (Senthgothard, Pulyon, Szentegyed, Szilvás, Mohaly, Szentiván, Cege) 100 forintért zálogba adta Vasakszentiváni Wass Lászlónak.
1496-ban Polyák Albertné Györgyfalvi Zsófia adta zálogba zentgothardi részét férjének.
A 20. század elején Szolnok-Doboka vármegye Kékesi járásához tartozott.