Szászlekence (Lechința)

A Mezőség É-i felében, a Szamosmelléki dombvidék Sajói ágában, a Lekence (Kecsedi) patak mellett fekszik.

Etimológiája

1285-ben Lekicencha néven jelentkezik az okiratokban. 1333-ban Lekenche, 1356-ban Lekence, 1430-ban Lekencze formában fordul elő.

Története

1333-ban plébániatemploma van, papja, János az 1333–1335-ös évekre a pápai tizedjegyzék szerint 24 garast, majd 5 lotó ezüstöt fizet. Már előbb, 1306-ban említik a plébániát.1380-ban Balázs, 1434-ben a plébános Petrus Norwak, fehérvári kanonok, dr. iuris, 1452-ben Ágoston a plébános, a káplán pedig Tamás. Az 1452-es oklevélből kitűnik, hogy a templom Szent Bertalan tiszteletére volt szentelve.