Mezőköbölkút (Fântânița)

A Beszterce Naszód megyei Mezőköbölkút egyike azon mezőségi településeknek, ahol egymás mellett két református templom is hirdeti Isten dicsőségét: az egyik öreg, tatarozásra szoruló, a másik modern, nyugatias.

Az Erdélyi Mezőség egy félreeső települése, közigazgatásilag a falutól 6 kilóméterre fekvő községközponthoz, Mezőkecsedhez tartozik.Város legközelebb mintegy 3o kilóméterre található a falutól, az északi irányban lévő Beszterce, továbbá keletre fekszik Régen, délkelet irányban Marosvásárhely. A környező lakott területektől elzért, izolált falu, egyetlen tömegközlekedési eszköz sem érinti a völgyben maghúzódó települést.

Etimológiája

1297-ben Kubulkuth néven írják az oklevelek. 1332-ben Kubulchuch, 1549-ben Köbölkút, 1599-ben Keöbeölkút formában fordul elő.

Története

1332-ben plébániatemploma van, papja, Miklós ebben az évben a pápai tizedjegyzék szerint 1 sektin ezüstöt fizet. A templommal kapcsolatos középkori adat, hogy Erdélyi István vicevajda a templomot kirabolja, nem kAmélve a kelyheket, könyveket és a templomi ruhákat sem. Az erre vonatkozó oklevélből kitőnik, hogy a székeskáptalan birtoka volt. A templomot 1807-ben fele részben újjáépAtik. A régi templomhoz tartozott az a harang, amelyen az eredeti feliratot megmentették, amikor 1832-ben újjáöntötték. Ezen gót számjegyekkel az 1541-es év olvasható.
1687-ből a harangra vonatkozóan érdekes feljegyzés maradt fenn, jelezve az akkori megfogyatkozott egyház hangulatát: Ha csak kettő marad, az éljen a haranggal, ha csak egy marad, el ne adhassa, hanem legyen a tractusbeli más ekklésiáé. Középkori katolikus lakossága a reformáció korában református lesz, a templommal együtt. A XVIII. században református anyaegyház és azóta is az. Az 1990-es években új templomot építenek, bár a régi még használható.

Hivatkozások