Malomfalva (Moreşti)

Malomfalva (Moreşti)

A falu Marosvásárhelytől 12 km-re délnyugatra, a Maros jobb partján a Szénafű-patak torkolatánál fekszik.

Története

Területe ősidők óta lakott. Határában bronzkori temetőt, római leleteket,
és egy 12. századi erődítmény maradványait tárták fel. A faluban br. Kemény Domonkosnak kastélya volt, melyről kevés adat maradt fenn. Itt volt a gyergyói tutajosok egyik kikötője.
Határa épületkőben gazdag és salétromot is találtak itt.

Váráról Orbán Balázs 1868-ban így ír:

"Nevezetesebb… a jobb oldali hegyfok, mely minden oldalról meredeken hanyatlik le, s melyet a falu felől (keletre) a Szénafű pataka, nyugatról a Várpataka, délről az alját nyaldosó Maros foly körül… Ezen hegyfok a Maros szinvonala fölé 100-150 lábnyira emelkedik, s vagy 40 hold terjedelemmel birhat; fennlapjának déli végcsúcsát Csetátyénak (oláhul vár), hátrább levő Huláig nyuló teres részét Padjénak nevezik. A hagyomány azt mondja, hogy a Csetátyénál vár volt, a Padjén pedig a várőrség erőditett táborhelye állott. A fennsík szántás alatt levén, annyira átalakult, hogy a vizsgálódó csak csekély ezt támogató nyomokra akadhat, legfelebb egyes - az eke vasa által kiforgatott - tégla és cserép töredékére, mik jelölni látszanak a Padjén állott régi épitkezések nyomait. A Csetátyénál már valamivel felötlőbb nyomok mutatkoznak; mert itten még két gátonynak magas széles töltése is észlelhető, melyek egymással párhuzamosan keletről nyugatnak futva a hegyfokot egész szélességében átszelik. Egy ezen gátonyokon belül eső üreget a vár kútja helyének mondanak, s az ott nagyobb mérvben előforduló tégladarabokat, a vártorony maradványainak tartják.”

Hivatkozások

Források

Térképek és leírások (jupiter.elte.hu)