Magyarszovát (Suatu)

Magyarszovát (Suatu)

A Kolozs megyei Magyarszovát község, a Kolozsvárról Szászrégenbe vezető 16-os számú megyei műútról dél fele közelíthető meg. A Magas-Mezőseg-i település a Kis-Szamosba ömlő Gyéres patak felső folyásánál fekszik, Kolozsvártól 32 km-re. Az 1905-ig külön településként jegyzett Alsó- és Felsőszovát mára már összenőtt.

Etimológiája

Első írásos említése 1213-ból maradt fenn Zuat néven. További névváltozatai: Zovath (1329), Zoat (1334), Zowath (1410)

Története

A népességre vonatkozó első hivatalos adat 1795-ből származik, ekkor Felsőszováton 98 ház, 120 család, 585 személy volt, Alsószováton pedig 85 ház, 106 család, 536 személy. 1850-ben 2145 lakosából 1219 román, 769 magyar, 8 zsidó és 146 roma volt. 1992-ben a nemzetiségi összetétel a következőképpen alakult: 956 román, 1173 magyar és 94 roma. Felsőszovát lakossága többségben református, Alsószováté pedig unitárius volt.

Az 1950-es évekig a lakosság száma nőtt, ezt követően azonban az iparosítás következtében megindult a fiatalok elvándorlása Kolozsvárra, Tordára, Marosvásárhelyre.

 

Hivatkozások

Magyarszováti unitárius templom
Magyarszováti unitárius templom

A magyarszovátai lelkész által Arpádkorinak" tartott magyarszováti unitárius templom (erre még nem áll a rendelkezre okleveles bizonyíték), 1311-ben már készen állt (a mészégető kemence nemrég befejezett munkálatokra utal).

 

Szováti-tó
Szováti-tó A község mellett van a Szováti-tó s közelében egy növényrezervátum, ahol az őshonos sztyeppnövények mellett 400 ritka növény található. Az Astragalus peterfii a világon egyedül itt található.
Magyarszovát-Erdélyi Csinosboglárka
Magyarszovát-Erdélyi Csinosboglárka Magyarszováti rezervátum