Kisdevecser (Diviciorii Mici)

Kisdevecser (Diviciorii Mici)

1414-ből okleveles adat van Jakab nevű plébánosáról, aki arról számol be, hogy Kisdevecseri Ferenc encsi szőlőjét a Corporis Christi-kápolnának hagyományozza.1503-ban is kápolna van. Ebből az tűnik ki, hogy itt tekintélyes templom állott, amelynek külön kápolnája is volt, akár a templom részeként, akár különállóan. 1745-ben még feltételezhető, hogy megvan a templom, mert a nagydevecseri papot arra kötelezik, hogy hetenként háromszor Kisdevecseren is végezzen istentiszteletet. Bár az sincs kizárva, hogy csak imaház áll rendelkezésére, mert 1757-ben a falu felső részén a régi templomnak csupán a helyét ismerik.

Etimológiája

1173�"1196 között Deuecher inferior néven jelentkezik a forrásokban. 1230-ban Deuecher Inferior, 1401-ben Aldeuecher, 1452-ben Kys Demeter (Dewecher), 1466-ban Kis-Dewecher, 1587-ben utraque Deweczyer formában fordul elő.

Története

A középkorban tiszta katolikus falu népe a reformáció idején református lesz, a templommal együtt. Az 1603-as évi összeírás szerint a háborús pusztítások nyomán csak 6 lélek marad a faluban, 6 lakóházban. úgy látszik, hogy később valamennyire felerősödik, mert �" amint idéztük �" istentiszteletet tart itt a nagydevecseri pap, mégpedig 7 birtokos (Somai, Somlai, Boldizsár, Vida, Demeter, Nagy, Borosnyai) gondoskodása folytán. 1831-ben már egyetlen református sincs a faluban. Egykori lakóiról csak a helynevekben maradt emlék: 1347-ből Kecskéshátfej, Oldalerdő, Mohai; 1499-ből Kissajka akja, Nagysajka, Fűkerek; 1502-ból Sóskörtvélyfája; 1643-ból Liget; 1754-ből Szent Miklós-felé járó utca, Perfulit, Liget.

Források