Kendilóna (Luna de Jos)

Kendilóna (Luna de Jos)

Kolozsváról kb. 30 kilométerre északkeletre, Dobokától keletre kb. 8 kilométerre fekszik. A Lóna-patak Kendilóna mellett ömlik a Kis-Szamosba.
félúton.

Etimológiája

Előnevét egykori birtokosairól, a Kendi család után kapta, a Lona pedig 'öböl' jelentésű szláv szó. A falu nevének változatai: 1315-ben Lona, 1524-ben Lonya, 1631-ben Magyar-Lona, 1721-ben Kende-Lona.

Története

A falu helyén már a római korban település lehetett, mivel a környéken III. Valentinianus (425�"455) késői kibocsátású solidusaiból találtak. Lóna első ismert birtokosai 1315-ben a Kaplony-nemzetségbeli Péter fiai János, Finta, Mihály és Kaplyon voltak. 1444-ben I. Ulászló király Lónai László fiát Miklóst megerősítette Lóna birtokában, amely ősi birtoka volt, de az erről szóló okmányok elvesztek az 1437-es parasztlázadásban. 1535-ben már a Kendi-család tulajdonában volt, de miután 1610-ben Kendy István merényletet tervezett Báthori Gábor fejedelem ellen, ezért Lónát elvették tőle. 1616-1688 között a Haller család tulajdonában volt, ezután került a Telekiek kezébe.
1880-1910 között Szolnok-Doboka vármegye Szamosújvári járásához tartozott. 1891-ben 1125 lakosa volt, ebből 625 görög katolikus, 437 református, 55 római katolikus, 15 izraelita és 1-1 ortodox, lutheránus, illetve örmény katholikus.

Hivatkozások