Gyeke (Geaca)

Gyeke (Geaca)

A Tóvidék egyik fejlett községi központja.

Kolozsvártól 60 km-re fekszik, a D109C megyei úton közelíthető meg a Kolozsvár �" Apahida �" Mócs �" Pusztakamarás útvonalon.

Etimológiája

Nevének változatai: Geke (1326), Gekekuta (1329), Kege (1332), Gywke (1455).

Története

Árpád-kori település, első írásos említése 1213, 1228-ból maradt fenn. 1213, 1228 körül a Kácsik nemzetséghez tartozó Simon bán birtoka volt, aki Gertrudisz királyné meggyilkolásában résztvett, s ezért birtokait elvesztette, birtokát II. András király Tomaj nemzetségből való Dénes fia Dénes tárnokmesternek adta. 1329 előtt gazdátlan birtok volt, melyet egy ideig Kán nemzetséghez tartozó László vajda egy ideig jogtalanul elfoglalva tartott, majd ő és fiainak hűtlensége miatt a király elvette tőlük és Gyekekuta, Gyeke néven cserébe adta a Hont-Pázmány nemzetségbeli Bechend fia Ferenc fiának, Pogány István mesternek Nyitra és Trencsén vármegyei birtokaiért. 1521-ben a Kácsik nemzetségbeliek, majd a Tomaj nemzetséghez tartozó Bánffyak valamint a Gesztrágyi, Jankafi, Czegei Wass és más birtokosoké volt, a 19. században pedig a Béldy család is birtokos volt itt.

Hivatkozások

Források