Aranyosmóric (Moruţ)

Aranyosmóric (Moruţ)

Evangélikus temploma mára má csak rom, szép gótikus részletekkel. A falu festői szépségű, lakóssága csaknem teljesen román.

Szamosújvártól és Kékestől keletre, Mányik, Szentmáté és Újős közt fekvő település.

Etimológiája

Neve (Aranyos-Szász-Móric) aranyos előtagja újabb keletű, neve második részét szász lakosairól, s harmadik részét pedig Móric nevű alapítójáról kapta.

Története

Nevét az oklevelek 1278 körül említették először Mowruch néven.
1511-ben Morycz, 1577-ben Morics, 1615-ben Moricznak írták.
Első birtokosai a Sombor nemzetség tagjai voltak: Az e nemzetségből való Péter fiai; Sombor, Sándor és Pál voltak, de a nemzetség tagjai Móriczot 1291-ben a Szilbereki család tagjainak Mártonnak és fiainak Jakabnak, Jánosnak és Mikó fiainak eladták. Az ő leszármazottaiké volt, egészen 1391-ig, mikor Zsigmond király hűtlenség vádja miatt elvette a családtól és Bethleni Gergelynek adományozta.
1579-ben Maliczkovszky Polyák Mihály és Wesselényi Miklós megvettek egy itteni birtokrészt, melyet egymás köztkét részre osztottak.
Az 1580-as években Báthory Kristóf és Wesselényiek voltak főbb birtokosai.
Az 1600-as években a Báthory, Bethlen, Wesselényi, Kornis, gróf Haller családok voltak főbb birtokosok itt.
Az 1700-as, 1800-as években a Haller, gróf Teleki, báró Kemény, Kendeffy, Wesselényi, Wass és más nemes családok birtoka volt.
A 20. század elején Szolnok-Doboka vármegye Kékesi járásához tartozott.

Hivatkozások

Aranyosmóric, evangélikus templomrom
Aranyosmóric, evangélikus templomrom

Az 1332-es pápai tizedjegyzékben említik a település első plébánosát. A reformációkor lutheránus hitre tért szászok betelepüléséről nincs pontos adat, feltételezhtően már a középkor folyamán itt lehettek. Lutheránus egyházuk első említése 1622-re datálható. Az egyházközség a korábbi katolikus templomot használta, amely a ma is álló boltozat és faragványai alapján az 1480�"1500 közötti időszakra datálható. A 17. században a kőtemplom oltárát festett kárpit díszítette és tornyában egy harang volt.