Győri Klára

1899.06.04 (Szék) - 1975.05.05 (Szék)

Életpályája

Alkotó típusú széki mesemondó és emlékiratíró. 1899-ben született középgazda család hatodik gyermekeként. Szülei írástudók voltak, édesapja a környék fogalmazója. Győri Klára hat évet járt iskolába , utáni szolgálni ment Kolozsvárra. Húszévesen ment férjhez.
Apjára hallgatva vált mesélővé, aki szintén apjától tanulta a meséket. Apai nagynénje is híres mesélő volt. 1950–60 között Nagy Olga 450 prózai alkotást gyűjtött tőle. Több mint negyven éven át az ő házuknál gyűlt össze az egyik széki fonó és táncház, melynek ő volt a háziasszonya.

Művei

Repertoárja mintegy 100 élményelbeszélésből, valamint 20 szólás-magyarázatból, 10 állatmeséből, 20 novellameséből, 15 legendameséből, 280 pedig tréfás meséből állt. Meséinek írásban rögzített változatait a Román Tudományos Akadémia kolozsvári Néprajzi és Folklór Intézete őrzi. Élete végén elkészítette önéletírását, a széki paraszti élet színes és őszinte rajzát (Kiszáradt az én örömem zöld fája. Közzétette Nagy Olga, Bukarest, 1915), amely meséivel összevetve a paraszti írásbeliség és a szájhagyomány alkotáslélektani kapcsolataira vet fényt.

Hivatkozások

Források