Magyarszováti furulyamuzsika

Népdal

keserű víz nem hittem hogy édes légy
régi babám nem hittem hogy csalfa légy
csalfasággal csaltad meg a szívemet
a jóisten úgy áldjon meg tégedet

édesanyám ne tiltson a babámtól
ha meg akar menteni a haláltól
én nem bánom édesanyám tagadj meg
mer a szívem a babámért hasad meg
===

szeben felül jön a posta
jaj de szépen szól a sípja
mindenkinek hoz levelet
nekem csak keserûséget
mindenkinek hoz újságot
nekem csak szomorúságot
===

kicsi tulok nagy a járom
fiatal még az én párom
három kerek évig várom
mégis õ lesz az én párom csuhajja

kicsi tulok nagy a szarva
nem fér be az istállóba
le kell a szarvából vágni
a babámtól el kell válni csuhajja
===

nincsen kenyér nicsen só
nincsen feleségem jó csuhajja
majd lesz kenyér majd lesz só
majd lesz feleségem jó csuhajja

három hordó borom van
a negyedik csapon van de csapon van
kifekszem a csap alá
babám a fejem alá csuhajja

s építtetek pestre házat
ablakot rá háromszázat csuhajja
a tetejébe tükörszobát
hogy a babám fesse magát csuhajja