Jeruzsálem földjén juhok legelésznek

Népdal

 Jeruzsálem földjén juhok legelésznek,
pásztorok mellette vígan beszélgetnek.
Énekszót hallanak a magos mennyekből,
egy szép angyalsereg vígan énekelte
jöjjetek pásztorok, dicséretet zengjünk,
Isten az egekből királyt küldött nékünk
Pásztorok e szóra hamar föl is keltek,
csillag vezetésére Betlehembe mentek.
Jászolyba találták a drága Szűzanyát,
ápolgatta vígan a világ megváltóját.
Istenünk jó atyánk, ki egekbe valál,
ki e bűnös népnek szabadítót adtál,
Áldd meg Istenünk e háznak urát,
s vele együtt az egész családját!

Betöltés...