Esik eső, szép csendesen csepereg

Népdal

 Esik eső, szép csendesen csepereg
Rózsa Sándor a kocsmába kesereg
Kocsmárosné bort ide az asztalra
legszebb lányát állítsa ki strázsába.

Édesanyám én strázsába nem állok
amott jönnek a fegyveres zsandárok
Rózsa Sándor nem vette ezt tréfára
felugrott a bársonyszőrű lovára.
Lova lába megbotlott egy f…be (?)
ott fogták el Rózsa Sándort fektébe.

Le az úton le az úton lefelé
Szamosújvár börtönkapuja felé
Szamosújvár börtönfala de sárga
oda leszek életfogytig bezárva.

Megüzenem én az édesanyámnak
Küldjön párnát az ő Sándor fiának
De az anyja azt válaszolta rája
Göndör haja legyen az ő párnája

Megüzenem én a feleségemnek
Viselje gondját a két gyermekemnek
Se huszárnak se kandásznak ne adja
Legyen betyár mind vót az édesapja.

Betöltés...