Befogom a lovam

Népdal

Befogom a lovam, befogom a lovam, festett kis kocsimba.
Elviszem a búzám, elviszem a búzám, a szentiványi gőzmalomba.
Megkérem a lisztes molnárt, őrölje meg a búzámat,
úgy is más öleli, úgyis más öleli odahaza a babámat.

Fekete zsindelyes, fekete zsindelyes, a szentiványi bíró háza.
Sírva sétál abban, sírva sétál abban, a szentiványi bíró lánya.
Minden lánynak van babája, kivel mulat a csárdába,
sej csak az enyém, az a barna legény benn marad a kaszárnyába.