Marossárpataki huszár találkozó

Marossárpataki huszár találkozó
Kezdődik:
2011-07-23
Befejeződik:
2011-07-24

A marossárpatakiak nagyon büszkék arra, hogy a szabadságharc első győztes csatáját településük közelében vívták. Az első ütközet Marossárpatak határában, a Maros partján levő Berekben zajlott le október 31-én. Beczman seregét alkotó háromszéki gyalogzászlóalj 30-40 Mátyás huszár és néhány ezer nemzetőr, Urbán serege ellen két irányból indított támadást. A sárpataki erdő felől és attól jobbra, a Maros partja irányából. Jakab Elek, a szemtanú, így örökítette meg az eseményeket:

„A csapatok egyszerre értek a kitűzött helyre. Szólt a puska, suhogott a kard, a szurony dolgozott. Néhány perc alatt sűrűn fedte a zöld vetést az elesettek teste. Az ellenség nagy része a Marosba ugrott és ott úszás közben lövetett le, vagy levágták az utána ugrató huszárok. Másrészük a falu kertjei közé húzódtak meg, s ott lövettek agyon. A legnagyobb szám, kegyelmet nem kapva, a csatatéren halva maradt. E percben érkezett meg a Maros bal partján, Marosvásárhely felől Berzenczey ezredes, nagyszámú Maros- és Udvarszéki nemzetőrrel, s akik a mi kezeinkből a Maroson átúszva menekültek, amazok kezeibe jutottak.”

A marossárpataki csatavesztés után Urbán Vajdaszentivány határában kísérelt meg újabb ellenállást. A rövid ideig tartó ütközetben részt vett a Mezőség irányából vonuló Dorschner vezette osztrák sereg is. Az összecsapást a székely gyalogság vezette be, amire Urbán válaszként lovassági rohamot indított. Ennek meghiúsulása után visszavonult Szászrégenbe. A Vajdaszentiványi csata eldöntötte Szászrégen sorsát, és ebben fontos szerepet játszott a marossárpataki (első győztes) ütközet is.

Hivatkozások

Források