Kolozsnagyida vára

Vár
Kolozsnagyida vára
Település:

Története

A Várhegy platóján lenyűgöző méretű, sáncokkal körülvett középkori vár nyomait figyelhetjük meg. Álló falat, falsíkot ma már nem látni, ám több helyütt kövek, kőtörmelék észlelhető. Az ovális, ÉNy-DK irányú vár hosszanti mérete a külső sáncok peremétől mérve 180 m, szélessége 60 m. A két, kb. azonos nagyságú belső várat egymástól 10 m széles és 5 m mély árok választja el. Mindkét belső várrész mérete kb. 35 x 20 m. Az ÉNy-i belső vár platója maradt fenn jobb állapotban. Itt még látható egy nagyméretű, kör alakú torony helyét jelző, kb. 10 m átmérőjű mélyedés, valamint jól megfigyelhető e várrész peremén végigfutó, omladékokat rejtő földhalom. A DK-i belső várrész platója erősen szabdalt, itt építményre utaló terepalakulatok már nem észlelhetők. A kétrészes belső várat sánc és árok veszi körbe, amely azonban az É�"ÉK-i oldalon megszakad. Ezen árkon és sáncon kívül található az igen látványos külső árok és sánc, mely az É-i és az ÉK-i oldalon lenyűgöző látványt nyújt. Itt a sánc magassága meghaladja az 5 m-t.

Leírása

A Mezőség ÉK-i részében, a Szamosmelléki dombvidék Sajói ágában, a Tekei Dipse-patak mellett fekszik Kolozsnagyida (Viile Tecii) község. A település keleti végénél, a falu szélétől kb. 1 km-re emelkedik az 516 m magas Várhegy (Cetate). A Várhegyet a falu szélén lévő ÉK-i irányú völgybe begyalogolva, a vár É-i oldaláról célszerű megközelíteni, a hegyoldal itt kevésbé meredek. A régészek itteni kutatásaik során cserépedény-töredékeket találtak a 14. századból. Az itt előkerült gerendamaradványok szintén a középkori várból származtak.

Források

Ştefan Dănilă: Contribuţii la cunoaşterea unor cetăţi din nord�"estul Transilvaniei. File de Istorie. 1972. (II.) 103-106.
Miski György: Erdély �" demográfiai és statisztikai adattár. Erdélyi és Erdélyen kívüli települések ismertetése. Arcanum CD. 2001.

További információ