Vicei református templom

Templom
Vicei református templom
Település:
Jelenlegi egyház:
REF
Építés ideje:
14. század

Története

Középkori, tiszta katolikus lakói a reformáció idején reformátusok lettek a templommal együtt. A 17. században református volt az anyaegyház. 1772-ben a néhány helybéli és a környező szórványban élő katolikusok részére plébániát szerveztek. Ezekben az években éles ellentétek merültek fel a református lelkipásztor és a katolikus egyház között. 1874-ben a református hívek kétharmada katolikus lett. Ezt követően 1885-ben a katolikusok plébániát szerveztek és templomot építettek. A középkori templom a reformátusoké maradt. Fogarasy Mihály püspök a római katolikus egyház segélyezésére megvásárolta a Mikes–Kemény-féle uradalmat 55 000 forintért Máriaff y Bélától. Erre a püspök saját pénzéből 8156 forintot fordított. Gróf Zichy Domokos püspöktől pedig 5460 forint segélyt kapott. A templom építése és berendezése 13 616 forintba került. 1879-ben szentelték fel Szent István tiszteletére. 1901-ben plébánosa Zsigmond Gusztáv volt.

Leírása

A templom szentélye 15. századi. A hajója valószínűleg 14. századi, sőt olyan vélemény is van, hogy a 13. századból származik, kivéve egy szakaszát, amelyet a 17. században átépítettek. A 15. században új szentélyt építettek a kor gótikus stílusában. Ezt képviseli a gótikus bordás boltozat lekerekített ajkú, üres pajzsokat mutató záróköveivel és gúla alakú gyámköveivel.

Cintermének kapuján az 1688-ból származó felirat volt olvasható: Pax intrantibus (Békesség a belépőknek). Vice a XVII. századtól kezdődően napjainkig református anyaegyház.

Hivatkozások