Vajolai középkori eredetű ortodox templom

Templom
Vajolai középkori eredetű ortodox templom
Település:
Jelenlegi egyház:
ORT
Építés ideje:
1333
Középkori temploma – nagy átalakításokkal 1778-ban – ma is áll. Torony nélkül épült, tornyát jóval később lenn a falu közepén építették.

Története

1944 után a templom görögkeleti használatba ment át.
A II. világháború után az elmenekült szászok helyébe betelepült katolikusok egyik lakásból rendeznek be tornyos kápolnát.

Leírása

A XVIII. században református egyházról tudunk, de valószínű, hogy ez egy olyan lutheránus egyházközség, amely egy időben a református superintendens alá tartozott, de lutheránus maradt. Később is csak lutheránus egyháza van.

Hivatkozások