Tancsi református templom

Templom
Tancsi református templom
Település:
Jelenlegi egyház:
REF
Építés ideje:
1410

Az eredetileg római katolikus templom valószínűleg az 1300-as években épült. Tornya félig épített.

Története

A templomon 1676-ban újabb javítás történt, és valószínűleg ekkor készült a mezőkre beosztott mennyezet is festéssel és felírásokkal. Egyik mezőn a következő felírás olvasható: �Köblös András idejében Kiss Mihály és Orbán Mártonnak egyházfiságokban építetett Ano Domini 1676 juni 18.�

A templomi szószék előrészén áll gr. Földváry Ferenc kettős címere. Zöld mezőben egy fatuskón egy oroszlán és egy vadkan egymással szemben két lábon állva, alatta e felirattal: �FERVENTE IN DEUM AMORE HOC ALT RE IN GLORIAM NUMINIS ERIGI CURAVIT FRANCESCUS COMES FÖLDVÁRI DE TANTS ANNO 1785�

A templomban fellelhető műrészletek:

# Egy gyönyörű indadísszel faragott pad, melynek oldallapját sárkányfejek ékesítik.
# A szószék feletti korona, párkányán e fölírással: Solt XIX. Az úrnak félelme a jó kötelességek kezdete. Építette Tancsi gróf Földváry Ferenc 1769 esztendőben.
# Az elöljárók részére készített 5 sor pad, előtte e felírással: �Készítette id. Bartha András 1834-ben�
# 1851-ben készült a legények karja az orgonától a szószékig.

Leírása

A tancsi református egyházközség keletkezése Tancsi Földvári Ferenc nevéhez fűződik, aki először Konstantinápolyban sok évig rezidensi hivatalt viselt, majd hazatérve az akkori erdélyi fejedelem tanácsosa lett.

A Földváry Ferenc által eszközölt templom kiigazítása, valószínűleg 1606. évben történt, amire mutat a fedélszerkezet gerendáján a következő felirat: �1606 S.K.�

Hivatkozások