Kolozsnagyidai szász evangélikus templom

Templom
Kolozsnagyidai szász evangélikus templom
Település:
Építés ideje:
1912

Története

A régi templomból a reformátusok birtokában maradt egy 1685-ból való ezüstkehely: Harinai Farkas Ferenez-Inczédi Kata 1685 felírással.

Középkori katolikus lakossága a reformáció idején lutheránus lesz, a szászok azok is maradnak, míg a magyarok reformátusokká válnak, s így két egyházközség a középkori egyház örököse, két templommal e század elején is. A református 1860-ig anyaegyház, azután Teke társegyháza.

Templomának tornya magányosan áll, a templomhajót elbontották és széthordták a cigányok.