Marosszentannai református templom

Templom
Marosszentannai református templom
Település:
Építés ideje:
1300

Építése

A marosszentannai református templom a XIII. század második felében épült. Ebből a korból való félköríves szentélye, diadalíve, a szentély boltozata és a szentségtartó fülke is. A szentélyben és a diadalíven látható falfestmények a XIV. századból származnak, feltehetően észak-olasz tanultságú mester művei.

Leírása

A XVI. század közepén a templom és a gyülekezet reformátussá lett. A falképeket a reformáció után lemeszelték, a templom új berendezést kapott. A románkori templomot a XVIII-XIX. században átalakították. A XIX. század elején a templom nyugati falához fából készült harangtornyot építettek, melyet a XX. század 30-as éveiben lebontottak és egy új téglatoronnyal helyettesítettek.

A XIV. századi falképekre először Nemes Ödön marosvásárhelyi rajztanár hívja fel a figyelmet egy, a Műemlékek Országos Bizottságának írt 1895-ös keltezésű jelentésében. 1911-12-ben a Műemlékek Országos Bizottsága a falképek feltárását illetve restaurálását kezdeményezte.

A templombelsőben látható falképtöredékek:

    * A szentélyzáródásban: Szent Anna jelenete és Szent Péter apostol alakja
    * A szentély déli oldalán: Szent Pál apostol és egy beazonosítatlan apostol alakja
    * A diadalív bélletén: ószövetségi próféták medallionjai (Dávid, Illés, stb.)
    * A diadalív déli, szentély felőli oldalán: Anjou Szent Lajos alakja, fennebb az okos és balga szüzek lámpást tartó mellképei.
    * A hajó nyugati falán, a felső regiszterben három apostol ülő alakja az utolsó ítéletből, az alsó regiszterben a Leviatán és az elkárhozottak seregének töredékes jelenete látható.
    * A déli hajófal külső oldalán három koronás szent álló alakja látható töredékes állapotban.

Hivatkozások

Források