Marossárpataki református templom

Templom
Marossárpataki református templom
Település:

Leírása

1332-ben plébániatemploma van, ebben az évben papja, Domokos a pápai tizedjegyzék szerint 18 régi és 8 új banálist fizet.

1917-ben a régi templomot felhagyják, mert újat építenek, és később (1939-ben) le is bontják a régit.

A régi gótikus templom volt, négyzetes alaprajzzal, keresztboltozattal. Később a boltozatot átépítették, reneszánsz vagy barokk stílusban.

A felhagyott templomból származó ajtó például már reneszánsz tagolású volt a XVI. század első feléből.

A régi templom emlékét őrzi egyik harangja is; felirata: „Christus rex venit in pace. Deus homo factus est”.

Középkori katolikus lakossága a reformáció idején református lesz, a régi templommal együtt. A XVIII. században is református anyaegyház.

A jezsuiták 1733-ban több birtokos hozzájárulásával 100 férőhelyes kápolnát építenek, amely később megszűnik. A II. világháború után nyitnak újra imaházat.

Hivatkozások