Magyarszováti Református templom

Templom
Magyarszováti Református templom
Település:
Építés ideje:
17. század

Története

1682-ig csak unitárius templom volt.

I. Rákóczy Györgynek panaszolt 164o-ben Szentgyörgyi Beke Dániel unitárius püspök, hogy egy Bodoki Tamás nevűalsó-szováti nemes sok hatalmaskodással háborgatja a felső-szováti templomért az unitáriusokat. Akkor a reformátusoknak ott papjuk már volt, de templomuk nem. Úgy látszik, hogy csak a Bánffy Dénesné támogatásával onállósúltak teljesen és ő ápít az alsó-szovátiaknak templomot is, a mint ezt a durva nagy betűkkel  vésett következő sírfelirat bizonyítja:

TEKINTETES ÉS/NAGYSÁGOS BOR/NEMISZA KATA/ASSZONY A NÉHAI/

TEKINTETES ÉS NAGYSÁGOS/LOSONCZI BÁNFI DIE/NES UR/ÖZVEDGYE

ÉPP/ITETTE FUNDAMENTOMÁBOL/EZT A TEMPLOMOT AZ ATYA/FIV ÉS

SZENTLÉLEK/ ISTEN/TISZTETIRE.

 

Leírása

Magyarszovát (Suatu) Kolozs megyei kisközség. Lakossága kb. 2800 lélek, kétharmada magyar, egyharmada román, elenyészo részben cigány. A faluban a magyarok unitárius illetve református vallásúak, a románok többsége ortodox, kisebb részben görög katolikus. A falu két részre tagolódik, Alsó- és Felsoszovát. A felsoszovátiak unitáriusok és nemesi eredetűek, míg az alsószovátiak reformátusok és jobbágyok.

Források