Dés, Református templom

Templom
Dés, Református templom
Település:
Jelenlegi egyház:
REF
Építés ideje:
1440

Felhők közé magasodó toronysisakjával egyedi a Dés központjában emelkedő református templom sziluettje. Dés magva a désaknai és széki sóbányák védelmére létrejött királyi vár, a 11-12. századi Désvár volt, de egy itt talált 10. századi kard alapján már a honfoglalók is megtelepedtek itt.

Története

A dési református templom – a második plébániatemplom – első okleveles említése 1453-as, de a stilisztikai jellemzők alapján építését már korábban, az 1440-es években elkezdhették. 1458-ben említik a templom melletti Szentlélek-kápolnát. 1475-ben köti meg Pál plébános és Imre ágostonrendi perjel Kodori János városbíró előtt azt a szerződést, melyben meghatározzák a két intézmény városi jogkörét (az ágostonos remetéket 1310-ben említik először). Az újraöntött középkori harang 1477-es évszáma jelezheti a torony befejezésének dátumát. 1489-ben Mátyás király a plébánosnak évi 1000, a tanítónak 400 darab kősót adományozott. A templomban álló Szent Kereszt-, Szentháromság- és Szűz Mária oltárok, meg a Szentlélek-kápolna számára több adományt jegyeztek föl a 15-16. század fordulóján. Fontos dokumentum a kormányoscéhen belül működő kalandosok 1500-as szabálylevele, mely megszabja a tagok díszmiséit a Szűz Mária- és a Szent István-templomokban, illetve a sószállítás díját. 1530-ban Szapolyai János király a plébános és a Mária oltár igazgatója számára malomépítési engedélyt adott. 1551-ben Fráter György, Izabella királyné kincstartója visszaadta a templom tizedeit, de kikötötte, hogy azt az épület javítására kell fordítani. Ezekkel a munkákkal lehet összefüggésben a sóvágókkal való 1553-as egyezség, miszerint szükség esetén ők is dolgoznak a templom építésén.

Leírása

Historizáló védőfallal övezett, a középkorban Szent István király tiszteletére épített monumentális templom a dési piactér közepén emelkedik. A templom méretei és térszerkezete jellegzetesen az erdélyi vármegyei városok – Torda, Bánffyhunyad, Nagyenyed – gótikus templomait idézi: a nyugati homlokzathoz magas, karcsú torony támaszkodik, a tágas hajót hosszú szentély folytatja, északon emeletes sekrestyével. A valószerűtlenül magas és karcsú, négy fiatornyos toronysisak emblematikus eleme a dési városképnek.

Hivatkozások