Buzai református templom

Templom
Település:

Története

A középkorban tiszta katolikus falu volt. Plébánosa , Kozma, 1332-37 között a pápai tizedbe 60 dénárt fizet, ami jelentos összeg volt.1838-ban a római katolikus  családi kápolna még létezett.

A református egyház:

1622-ben az ev. ref. fatemplom szomszédságában pap-mesteri telek állt. 1830-ban  fatemploma és kotornya van, amit 1808-ban javítottak ki.

Jelenlegi temploma 1873-ban épült kőből és téglából a község közepén, a megmaradt régi toronyhoz kapcsolva, melynek építését 1766-ban engedélyezte a kormányszék. Ekkor építették újjá  a papilakot is. 1863-ban csináltatták az orgonát. Harangjainak felirata: "Eke Márton, Seres István Anno: 1663." A másikon: "Borsos et: And. Eke rest, 1759. 6. Maj. B. Ajtai in Nom. P. E. S. S. Curavit temp. past, Steph."

A templomot teljesen felújították a 2000 évek elején Horváth Márta tiszteletes asszony irányítása alatt. Anyakönyveit 1787 óta vezeti.

Leírása

Az ev. ref. templom körül régi temető terül; egy sírkon e felirattal:
IT FEKSZIK AZ VRBAN BO
DOGVL ELNVVT . MOLOCZ
MIHALI . IDEIÉNEK 70
EZTENDEOS . KORABAN
16 . 36 EZTENDEOBEN
X . AVGVSTI

     A sír felett kő feküdt címerrel, melyet női alak tart. A címerben hármas liliomot tartó kar. Ilyen művű sírkövet találtak Szamosujvárnémetiben is.

A görög katolikus egyház fatemploma a község keleti részén épült, állítólag a XVII-ik század második felében. 1767-ben Kozma Tódor költségén kijavították, 1756-ban tértek a görög katholikus vallásra. Egyik harangján e felirat: "Rex Gloriae Veni cum Aeternam Pace Jesu Anno {314.} 1718." A másodikat, mint a rajta levo czirill felirat mondja, Kozma Tódor öntette a búzai román templom részére 1781-ben. A templomot a kijavítás alkalmával az orangyalok tiszteletére szentelték föl. Anyakönyveit 1824. év óta vezeti. A XIX század végén papjai  Filipán Péter , János és Keresztes Péter.