Beresztelki templom

Templom
Beresztelki templom
Település:
Jelenlegi egyház:
REF
Építés ideje:
14. század

A község eredete visszanyúlik a XIII. századba, vagy még mélyebbre.

Története


Latin nyelvű birtoklevelek a községet Berysteluke néven emlegetik. Ebből lett és alakult ki az idők során a falu mai neve: Beresztelke. Ez alakban találjuk a helységnevet a református egyház tulajdonában levő úrvacsorai kenyérosztó tányérok peremén, melyeknek egyike 1771-ből, másika pedig 1731-ből való.

A templom valószínűleg a XIV. században épült, eredetileg katolikus templom volt. Bizonyíték erre az utolsó renováláskor napfényre került sekrestyeajtó. Hogy az egyházközösség mikor kerülhetett a reformáció hatása alá, sajnos erről adataink nincsenek. Stiláris szempontból késő gótika. Jellegéből keveset őrzött meg, minthogy a XVII. század folyamán háromszor is leégett. A visszaállítás, újraépítés során azonban mindig vesztett stiláris jellegéből.

LeírásaA templom legszembetűnőbb ékessége a kehely alakú, márványból készült szószék, fölötte aranyozott szószékkoronával, a Bánffy patrónus család ajándéka. Hogy a patrónus család melyikétől származik e főúri ajándék, arra nézve adataink nincsenek.
A templom belseje is jelentős változáson megy át, amidőn 1854-ben karzatot emelnek beléje. 1867-ben marosvásárhelyi orgonakészítőtől orgonát vásárolnak.

Az 1894-ben esedékessé váló templomrenováláskor bővítették a templomot, és tornyot építenek hozzá.

A harangokat többször, legutoljára 1867-ben Bánffy Kristóf és Farkas Margit költségén, újraöntették. Volt egy kisebb harang is 1664-ből, mely az 1914-18-as háború idején elrekviráltatott. Helyette öntetett a gyülekezet másikat a régiek mellé 1922-ben.

Hivatkozások