Aranyosmóric, evangélikus templomrom

Templom
Aranyosmóric, evangélikus templomrom
Település:
Építés ideje:
15. század

Az 1332-es pápai tizedjegyzékben említik a település első plébánosát. A reformációkor lutheránus hitre tért szászok betelepüléséről nincs pontos adat, feltételezhtően már a középkor folyamán itt lehettek. Lutheránus egyházuk első említése 1622-re datálható. Az egyházközség a korábbi katolikus templomot használta, amely a ma is álló boltozat és faragványai alapján az 1480�"1500 közötti időszakra datálható. A 17. században a kőtemplom oltárát festett kárpit díszítette és tornyában egy harang volt.

Története

Az evangélikus templom romja a falu nyugati szélén, egy ovális kis dombon fekszik. A jelenlegi terepviszonyok erődtemplomra engednek következtetni. Feltételezések szerint az első templom két homlokzati tornyos, egy hajós épület volt, keletelt szentéllyel. A valamikori együttesből mára csak nyugati falának nagyrésze a délnyugati toronnyal és a déli fal egy töredéke maradt fenn.

Leírása

A kőből épített teremtemplomnak egy nyugati és egy déli kapuja van. Nyugati homlokzatának bejárata csúcsíves, egy körtetagból és két pálcatagból összetevődő profillal. Ugyanezen a homlokzaton vakolatnyomok figyelhetők meg. A három szintes, fából faragott és ácsolt védemelettel ellátott torony a délnyugati oldalon, a déli falból kiugratva helyezkedik el. Felületén több helyen is gerendafészkek nyomai láthatóak. A nyugati oldal második szintjén van található bejárata egy fából készült lépcsőfeljárón közelíthető meg. A torony ajtójának egyenes záródású, szemöldökgyámos későgótikus kőkerete van. Ugyanezen a szinten egy egyszerű profilú kő övpárkány fut körbe a tornyon. A legfelső szint közepén egy fordított kulcslyuk formájú lőrés található, ami megismétlődik a torony déli oldalán, közvetlenül az övpárkány felett. Mindkét lőrés körül téglából rakott a falazat, ami utalhat ezeknek az elemeknek a toronyban való későbbi behelyezésére. A nyolc szögű tört gúlasisakkal fedett torony harangszékében két 20. század elején öntött harang található (1926, 1929). Amint az épületnek hangsúlyt adó torony sarkain is megfigyelhető, valószínűleg a hajó sarkai is armírozással voltak megerősítve.

A torony keleti falát az első szinten egy csúcsíves, háromkaréjos mérműves ablak maradványa töri át, ami szintén utólagos beillesztésű lehet, amint arről a keret körüli téglafalazat árulkodik. A hajó déli falmaradványát egy csúcsíves, faragott keretű kapu töri át két pálcatagból és köztük egy körtetagból álló profillal. Mellette, a keleti irányba egy ugyancsak háromkaréjos mérműves ablak figyelhető meg. A romtemplom leglátványosabb eleme a toronyalj gyámkövekről induló gótikus csillagboltozata.

A fennálló épületromokon megfigyelt jelenségek alapján megállapítható, hogy a templomnak valószínűleg két fontos építési fázisa volt: az elsőhöz tartozik a torony; másodikhoz a hajó és a toronyba utólagosan beillesztett ablakkeretek. A templom építészeti színvonalát legkifejezőbben az olyan mutatós későgótikus építészeti elemek tükrözik mint a toronyalj csillagboltozata és az igényesen faragott gótikus ajtó- és ablakkeretek.

Hivatkozások